Bản vẽ tham khảo

Một số bản vẽ mô tả công nghệ xử lý nước thải

 

  • BỂ LẮNG SINH HỌC: download
  • BỂ LỌC SINH HỌC: download
  • HT XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT: download
  • BẢN VẼ XỬ LÝ NƯỚC CẤP:  download
  • XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM: download
  • BẢN VẼ BỒN XỬ LÝ 1-7M3:   download

Incoming search terms:

  • bản vẽ cad bể mbr