CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG BỒN TIÊU BIỂU

 Picture1  Picture2

 Dự án nhà máy DENYO

Address: Thang Long II Industrial Zone- Hung Yên Provine/ KCN Thăng Long II- Hưng Yên.

Owner: Denyo Viet Nam Co.,Lmt/ Công ty TNHH Denyo Viet Nam.

Main Contractor:  Shimizu Viet Nam Corporation/ Tập  đoàn Shimizu Viet Nam.

Capacity: 200 m3/ 24h

Dự án nhà máy IKO THOMSON VIET NAM

Address: Nomura industrial zone- Hai Phong Provine/ KCN Nomura- Hải Phòng

Owner: Iko Nippon Thomson

Main Contractor: VINATA  international  join venture co.,lmt/ Công ty TNHH quốc tế liên doanh VINACONEX- TAISEI ( VINATA)

Capacity:

 

 tiên lãng  an lão 1

 Tien Lang Hospital Plant/ Dự án bệnh viện Tiên Lãng

Address: Tien Lang district- Hai Phong City/ Huyện Tiên Lãng- TP. Hải Phòng

Owner: Tien Lang hospital/ Bệnh viện Tiên Lãng

Main Contractor:

Capacity:

An Lao Hospital Plant/ Dự án bệnh viện An Lão

Address: An Lao district- Hai Phong City/ Huyện An Lão- TP. Hải Phòng

Owner: An Lao Hospital/ Bệnh Viện An Lão

Main Contractor:

Capacity: