Tài liệu môi trường

Tài liệu xử lý nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất.

Tổng quan về nước thải sinh hoạt

Ngày nay dưới sự phát triển của khoa học, con người ngày càng đạt được những tiến bộ trong nhiều lĩnh vực như kinh tế, khoa học kỹ thuật cũng như về đời sống. Nhu cầu con người ngày càng được nâng cao.  Tuy nhiên sự phát triển nào cũng có mặt trái của nó, […]

DO, COD, BOD

DO, BOD, COD là gì?   DO là lượng oxy hoà tan trong nước cần thiết cho sự hô hấp của các sinh vật nước (cá, lưỡng thê, thuỷ sinh, côn trùng v.v…) thường được tạo ra do sự hoà tan từ khí quyển hoặc do quang hợp của tảo. Nồng độ oxy tự do trong nước […]

Bùn hoạt tính

Bùn hoạt tính là gì ?   Bùn hoạt tính là tập hợp các vi sinh vật khác nhau, chủ yếu là vi khuẩn, có khả năng ổn định chất hữu cơ hiếu khí được tạo nên trong quá trình sinh hoá hiếu khí, được giữ lại ở bể lắng đợt II. Bùn hoạt tính (là […]

Xử lý nước thải bệnh viện

Nước thải bệnh viện bao gồm 02 nguồn : nước thải y tế và nước thải sinh hoạt. Nước thải y tế phát sinh từ các phòng khám, phòng phẫu thuật, phòng thí nghiệm, xét nghiệm và các khoa trong bệnh viện. Nước thảinày chứa nhiều vi khuẩn, mầm bệnh, máu, các hóa chất, dung […]