Tài liệu

Quy chuẩn nước thải sinh hoạt

  QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI SINH HOẠT National technical regulation on domestic wastewater 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Phạm vi điều chỉnh Quy chuẩn này qui định giá trị  tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong n ước thải sinh hoạt khi thải ra môi trường. […]

Tổng quan về nước thải sinh hoạt

Ngày nay dưới sự phát triển của khoa học, con người ngày càng đạt được những tiến bộ trong nhiều lĩnh vực như kinh tế, khoa học kỹ thuật cũng như về đời sống. Nhu cầu con người ngày càng được nâng cao.  Tuy nhiên sự phát triển nào cũng có mặt trái của nó, […]

Mẫu đơn xin cấp phép xả thải vào nguồn nước

  Mẫu số 01/XNT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————- ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC Kính gửi:……………………………………………………………………………….. (1) Tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép: 1.1. Tên tổ chức/cá nhân:………………………………………………………………………….. (2) 1.2. Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………. (3) 1.3. […]

Tính toán lựa chọn máy thổi khí

TÍNH TOÁN LỰA CHỌN MÁY THỔI KHÍ CHO CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI Trong các quá trình XLNT bằng phương pháp sinh học trong điều kiện hiếu khí, Ô xy rất cần thiết để Ô xy hóa các chất hữu cơ mà vi khuẩn hấp thụ được. Chế đô Ô xy rất quan trọng đối với […]

Vật liệu composite

VẬT LIỆU COMPOSITE – TIỀM NĂNG VÀ ỨNG DỤNG GS.TSKH Nguyễn Đình Đức,  Đại học Quốc gia Hà Nội Khái niệm về vật liệu mới composite: Compsite là vật liệu được tổng hợp nên từ hai hay nhiều loại vật liệu khác nhau, nhằm mục đích tạo nên một vật liệu mới, ưu việt và […]