Vật liệu composite

Sơ lược về vật liệu composite

Vật liệu composite

VẬT LIỆU COMPOSITE – TIỀM NĂNG VÀ ỨNG DỤNG GS.TSKH Nguyễn Đình Đức,  Đại học Quốc gia Hà Nội Khái niệm về vật liệu mới composite: Compsite là vật liệu được tổng hợp nên từ hai hay nhiều loại vật liệu khác nhau, nhằm mục đích tạo nên một vật liệu mới, ưu việt và […]