Bơm định lượng

Bơm định lượng được sử dụng để châm hóa chất phản ứng đảm bảo đủ lưu lượng không lãng phí hóa chất. dễ dàng lắp đặt không chiếm nhiều diện tích

Hiển thị tất cả 4 kết quả