Hệ thống xử lý nước thải sản xuất

I. Phân loại nước thải sản xuất

nước thải sản xuất chủ yếu sinh ra từ các khu công nghiệp thông thông thường được phân thành các loại chính như sau:

– Nước hình thành do phản ứng hóa học (chúng bị ô nhiễm bởi các tác chất và các sản phẩm phản ứng).
– Nước ở dạng ẩm tự do và liên kết trong nguyên liệu và chất ban đầu, được tách ra trong quá trình chế biến.
– Nước rửa nguyên liệu, sản phẩm, thiết bị.
– Nước hấp thụ, nước làm

II. Một số phương pháp xử lý phổ biến

– phương pháp cơ học, kết hợp với hóa lý.

– Phương pháp hấp thụ.

– Phương pháp hóa học.

– Phương pháp trao đổi ion hoặc thẩm thấu ngược.

– Phương pháp sinh học hiếu khí, yếm khí, thiếu khí.

III. Dự án tiêu biểu

bể xử lý nước thải

Hệ thống xử lý nước thải mạ kim loại nhà máy KPF- KCN Đại An- Hải Dương

Xử lý nước thải kim loại

HTXL nước thải mạ nhà máy Daeil Tech- KCN Quế Võ- Bắc Ninh

hệ thống xử lý nước thải mạ

 HTXL nước thải mạ nhà máy  Sehuyn Vina- KCN Tiên Sơn- Quế Võ- Bắc Ninh

hệ xử lý nước thải mạ

Hệ thống xử lý nước thải mạ nhà máy SungWoo Vina- KCN Khai Sơn- Bắc Ninh