Hệ thống xử lý nước thải y tế bệnh viện

1. Giới thiệu nước thải y tế bệnh viện:                                                                                                                                           Nước thải bao gồm:

Nước thải sinh hoạt từ bể phốt ( chứa nhiều chất hữu cơ, amoni có mùi khó chịu).

Nước thải từ nhà ăn ( thường chứa nhiều dầu mỡ động vật, rác thải hữu cơ, chất tẩy rửa…)

Nước thải vệ sinh y tế ( nước rửa thương, hóa chất dược phẩm…).

2. Tiêu chuẩn xử lý:

Tiêu chuẩn A hoặc B theo  QCVN 14/2008.

3.  Dự án tiêu biểu:

Hệ thống xử lý nước thải y tếan lão 1

Bệnh viện An Lão- Hải Phòng

 

 

Incoming search terms:

  • xu ly nuoc tieu