Hệ thống xử lý USBF

công nghệ USBF

Cải tiến từ quy trình bùn hoạt tính cổ điển kết hợp với quá trình Anoxic và vùng bùn lơ lửng trong công trình xử lý sinh học. Là một hệ thống kết hơp nhiều vùng xử lý trong cùng một không gian nên chiếm ít không gian và các thiết bị đi kèm.

Tác dụng:

– khử chất hữu cơ dạng cacbonat

– khử BOD, nitrat hóa và khử nitrat

– khử Photpho

Khả năng xử lý: Quy trình USBF có khả năng khử BOD5 xuống còn dưới 5 mg/l, TSS dưới 10 mg/l (không qua giai đoạn lọc), tổng N dưới 1, tổng P từ 1-2.5 mg/l.Nếu xử dụng thêm hóa chất có thể làm giảm tổng P xuống còn từ 0.2-0.5 mg/l.

Nguyên lý hoạt động công nghệ USBF

 

Ưu điểm của công nghệ:

– Giảm chi phí đầu tư do giảm được kích thước hệ thống.

– Giảm chi phí vận hành bảo trì

– Hiệu xuất xử lý cao.

– Lượng bùn thải bỏ ít.

– Hạn chế mùi.

– Thay đổi thể tích linh động.

– Có thể thiết kế theo đơn nguyên.

– Tăng khả năng làm khô bùn.