Màng MBR MITSUBISHI

màng MBRmàng MBR 1

 

STT TÊN HÀNG VÀ QUY CÁCH PHẨM CHẤT
1 Màng lọc sinh học MBR MITSUBISHI – JAPAN-          Vật liệu: PVDF

–          Loại: 50E0006SM(SADF0690)

–          Diện tích màng: 6m2/Module ,

–          Kích thước: 30x600x1015 (mm)

–          Lỗ màng : 0.4µm

–          pH : 4-9

–          Lưu lượng nước thải xử lý: 2.5-4,8 m3/ngày

–          Chiều cao mực nước bể : 2 m

Xuất xứ : Nhà máy Mitsubishi sản xuất

2 Màng lọc sinh học MBR MITSUBISHI – JAPAN-          Vật liệu: PVDF

–          Loại:50E0015SA (SADF1590)

–          Diện tích màng: 15m2/Module ,

–          Kích thước: 30x1250x1300 (mm)

–          Lỗ màng : 0.4µm

–          pH : 4-9

Lưu lượng nước thải xử lý: 7-12 m3/ngày

Chiều cao mực nước bể : 2.5m

Xuất xứ : Nhà máy Mitsubishi sản xuất

3 Màng lọc sinh học MBR MITSUBISHI – JAPAN-          Vật liệu: PVDF

–          Loại: 50E0025SA (SADF2590)

–          Diện tích màng: 25m2/Module ,

–          Kích thước: 30x1250x2000 (mm)

–          Lỗ màng : 0.4µm

–          pH : 4-9

Lưu lượng nước thải xử lý: 12-20 m3/ngày

Chiều cao mực nước bể : 3m

Xuất xứ : Nhà máy Mitsubishi sản xuất

 

Giá: liên hệ 

Incoming search terms:

  • màng sinh học MBR 50E0025SA
  • màng MBR