bồn 1-3 m3

Bồn hóa chất 2000 lít

Kích thước:

Chiều cao Đường  kính Độ dầy
 1.5  2  6mm

Chức năng: