bồn 1-3 m3

Bồn hóa chất 3000 lít

Kích thước:

Chiều cao Đường  kính Độ dầy
 2  2  8mm

Chức năng: