bồn composite chứa hóa chất

Bồn hóa chất 5000 lit

Kích thước:

Chiều dài Đường  kính Độ dầy
 4  2  8mm

Chức năng:

  • Chứa axit: H2SO4, HCL, H3PO4
  • Chứa kiềm: NaOH, Ca(OH)2, Na2CO3.