xử lý nước thải

chân bồn chứa hóa chất

Giá đỡ bồn chứa bọc phủ nhựa chịu hóa chất

Cố định bồn, tùy theo mục đích sử dụng mà bồn có thể đặt nổi hoặc chìm