xử lý nước thải

bồn composite chứa hóa chất

bồn chứa axit 30 tấn

Bồn được chế tạo bằng nhựa chịu hóa chất thích hợp cho những nhà máy thường sử dụng hóa chất lỏng trong sản xuất