10m3

Hệ thống xử lý nước thải 10m3/ngày

Kích thước:

Chiều dài Đường  kính Độ dầy
 4  2  6mm

Khả năng xử lý:

50 người: khu resort, biệt thự, siêu thị, sân gôn

60-80 người: nhà máy, chung cư..

Hình dạng Hình trụ
Đường kính 1.6m
Chiều dài/chiều cao H=1.3m
Số ngăn 4
Số cửa thăm 4
KT ống đầu vào 75
KT ống đầu ra 60

Đường kính

L(m)

Điện năng

Độ bền kéo

Kg/mm2

Độ bền nénKg/mm2

Nhiệt độ làm việc

Oc

Tổng công suất

Tiêu hao/ngày

 2  4 8-18 12-22 -50 – 120

Công ngệ xử lý theo mẻ: SBR

Sơ đồ công nghệ:

bio_treat

Thuyết minh: xem chi tiết

Khả năng xử lý: theo QCVN 14 : 2008/BTNMT về nước thải sinh hoạt 

Đầu vào

Stt Chất ô nhiễm Nồng độ trung bình
1 PH 6.8
2 Chất rắn lơ lửng SS 220
3 Tổng chất rắn TS 720
4 COD 500
5 BOD 250
6 Tổng N 40
7 Tổng P 8

Đầu ra

TT Thông số Đơn vị Giá trị
A B
1 PH - 5–9 5 – 9
2 Chất rắn lơ lửng SS mg/l 30 50
3 Tổng chất rắn TS mg/l 50 100
4 COD mg/l 5 10
5 BOD mg/l 30 50
6 Tổng N MPN/100 ml 3.000 5.000

Quy trình lắp đặt

  • Kết nối đường ống: tiến hành kết nối đường ống từ khu nước thải vào hệ thống
  • Chủng loại ống: PVC
  • Cách đi ống: chôn ngầm
  • Kết nối đường điện: với hệ thống nhỏ có thể dùng nguồn điện dân dụng cấp ngay cho hệ thống

Nuôi cấy vi sinh: Quy trình nuôi cấy vi sinh

Vận hành: hướng dẫn vận hành

Bảo trì, bảo hành:

  • Bảo trì:
  • Bảo hành: