bồn FRP xử lý nước thải

Hệ thống xử lý nước thải 4m3/ngày

Kích thước:

Chiều cao Đường  kính Độ dầy
 1.3  1.6  8mm

Khả năng xử lý:

20 người: Hộ dân, trạm y tế

40-50 người: Nhà máy, khu đô thị

Hình dạng Hình trụ
Đường kính 1.8m
Chiều dài L=4m
Số ngăn 4
Số cửa thăm 1
KT ống đầu vào 48
KT ống đầu ra 48

Đường kính

L

Điện năng

Độ bền kéo

Kg/mm2

Độ bền nénKg/mm2

Nhiệt độ làm việc

Oc

Tổng công suất

Tiêu hao/ngày

 1.8m  4  0.05kw  1.2kw 8-18 12-22 -50 – 120

Công ngệ xử lý theo mẻ: SBR

Sơ đồ công nghệ:

bio_treat

Thuyết minh: xem chi tiết

Khả năng xử lý: theo QCVN 14 : 2008/BTNMT về nước thải sinh hoạt 

Đầu vào

Stt Chất ô nhiễm Nồng độ trung bình
1 PH 6.8
2 Chất rắn lơ lửng SS 220
3 Tổng chất rắn TS 720
4 COD 500
5 BOD 250
6 Tổng N 40
7 Tổng P 8

Đầu ra

TT Thông số Đơn vị Giá trị
A B
1 PH - 5–9 5 – 9
2 Chất rắn lơ lửng SS mg/l 30 50
3 Tổng chất rắn TS mg/l 50 100
4 COD mg/l 5 10
5 BOD mg/l 30 50
6 Tổng N MPN/100 ml 3.000 5.000

Quy trình lắp đặt

 • Kết nối đường ống: tiến hành kết nối đường ống từ khu nước thải vào hệ thống
 • Chủng loại ống: PVC
 • Cách đi ống: chôn ngầm
 • Kết nối đường điện: với hệ thống nhỏ có thể dùng nguồn điện dân dụng cấp ngay cho hệ thống

Nuôi cấy vi sinh: Quy trình nuôi cấy vi sinh

 • Khảo sát: Khảo sát trực tiếp tại công trường do cán bộ kĩ thuật phụ trách. ( 1 ngày)
 • Lựa chọn công nghệ: Dựa trên thông số đầu vào của nước thải và chất lượng nước đầu ra. (2-3 ngày)
 • Thiết kế: Thiết kế dựa trên công nghệ. Máy móc thiết bi chọn theo công suất của hệ thống. ( 2-3 ngày)
 • Báo giá: Báo giá trực tiếp cho chủ đầu tư cho một hệ thống hoàn thiện và cho từng hạng mục. (1 ngày)
 • Thi công: Dưới sự giám sát của cán bộ kỹ thuật công nhân thi công theo yêu cầu của giám sát kỹ thuật. (9-12 ngày)
 • Chạy thử và hướng dẫn vận hành: Hệ thống tiến hành chạy thử trong vòng 1 tháng.Quá trình bao gồm cả việc hướng dẫn vận hành cho nhân viên nhà máy. ( 1 tháng)
 • Test mẫu và bàn giao: Trong quá trình chạy thử nhà thầu thi công sẽ chịu trách nhiệm lấy mẫu định kỳ và mang đến cơ quan có trách nhiệm thẩm định để kiểm tra. (14 ngày)
 • Bảo trì bảo hành: Sau khi bàn giao bên nhà thầu lắp đặt sẽ thường xuyên cho nhân viên xuống kiểm tra định kỳ theo tuần và theo tháng. Trong trường hợp có xảy ra sự cố sẽ có người xuống kiểm tra ngay trong ngày. ( 12 tháng)