lam-kho-nen-nha-bang-voi

Ca(OH)2

lam-kho-nen-nha-bang-voi

vôi xử lý nước

 

  • Định nghĩa: Hiđroxit canxi hay Canxi hiđroxit  là một hợp chất hóa học với công thức hóa học Ca(OH)2. Nó là một chất dạng tinh thể không màu hay bột màu trắng, và thu được khi cho Canxi ôxít (tức vôi sống) tác dụng với nước (gọi là tôi vôi). Nó cũng có thể kết tủa xuống khi trộn dung dịch chứa Canxi clorua (CaCl2) với dung dịch chứa Natri hiđroxit (NaOH). Tên gọi dân gian của canxi hiđroxit là vôi tôi hay đơn giản chỉ là vôi. Tên gọi của khoáng chất tự nhiên chứa canxi hiđroxit là portlandit.
  • Công thức phân tử : Ca(OH)2
  • Phân tử gam: 74,093 g/mol
  • Thông số:
STT Thông số Đơn vị Giá trị
1 Tỷ trọng: g/cm3 2,211
2 Điểm nóng chảy °C 580
3 Điểm sôi °C Không có
4 Độ hòa tan trong nước g/cm3 0,185

Chỉ số kĩ thuật:

STT Chỉ tiêu Yêu cầu
1 Hàm lượng > 98%
2 Kích thước hạt <0,125mm > 92 %
3 Tạp chất không tan trong HCl > 0,1%

 

Incoming search terms:

  • ca(0H)2 xử lý nuoc thai cong nghiep
  • ca(oh)2 co khu nuoc ko
  • ca(oh)2 dung lam gi trong su li nuo
  • cac khi thai đeu co the su li bang ca(oh)2 du
  • cong nghe xu li nuoc thai co hoa chat canxi hidtoxit
  • de xu li nuoc thai dung ca(oh)2