Hệ thống 1000m3

Hệ thống xử lý nước thải 500m3

Hệ thống có thể được xây dựng hoặc sử dụng sản phẩm chế tạo sẵn là bồn xử lý nước thải composite. Cả 2 cách đều áp dụng được theo đúng quy trình công nghệ tuy nhiên về giá thành bể xây thì cao hơn và thời gian thi công cũng tốn nhiều hơn.

Hệ thống áp dụng được cho khu dân cư, khu công nghiệp, tòa nhà, nhà hàng, khách sạn.

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt nhà máy ứng dụng công nghệ sinh học.