25m3

Hệ thống xử lý công suất 27m3/ngày

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt dùng cho bệnh viện, nhà máy, cụm dân cư…ứng dụng bồn JOHKASOU được thiết kế thành modun hợp khối dễ dàng lắp đặt, vận hành và bảo trì bảo dưỡng.

Thông số kỹ thuật: