HE SINH HOAT

Hệ thống xử lý nước thải 100m3

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt cho bệnh viện. ứng dụng công nghệ xử lý sinh học.

Mr. Nam: 0971 993 358 ( báo giá)

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt sử dụng bồn composite

denyo

bồn xử lý nước thải

bồn composite xử lý nước thải

hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt

 A. Cấu tạo của bồn xử lý nước thải

Bể bao gồm các ngăn:

1- Ngăn bể thu gom: bao gồm hệ thống tách rác và 02 bơm nước thải chạy luân phiên.

2- Ngăn điều hòa: Có hệ thống khí khuấy trộn nhằm mục đích điều hòa nồng độ các chất ô nhiễm và 02 bơm nước thải.

3- Ngăn chứa bùn: Bể có cấu tạo rỗng có tác dụng chứa bùn dư khi lượng bùn trong bể quá nhiều hoặc bùn đã già giảm khả năng xử lý.

4- Ngăn thiếu khí: bể gồm có 01-02 máy khuấy tùy theo hình dạng và thể tích của bể có tác dụng khử NO3, NO2 bằng vi sinh thiếu khí.

5- Ngăn hiếu khí: bể chứa hệ thống phân phối khí tinh và bơm tuần hoàn nước từ bể hiếu khí về bể thiếu khí.

6- Ngăn lắng: bể có cấu tạo vát đáy nhằm mục đích tập trung dòng bùn lắng xuống về một điểm từ đó bơm bùn sẽ hút bùn này quay ngược trở lại bể thiếu khí hoặc về bể bùn.

7- Ngăn khử trùng: chứa hộp khử trùng NaOCL hoặc đường ống bơm hóa chất khử trùng từ bên ngoài vào. dưới đáy bể có hệ thống phân phối khí tránh lắng cặn và bố trí bơm thải đẩy nước ra ngoài ( nếu độ dốc vừa đủ thì không cần dùng bơm)

B. Phương pháp lắp đặt bồn:

1- Đổ bê tông bệ đỡ

2- Cẩu bồn đặt đúng vị trí

3- Dùng day cáp cố định vị trí của bồn

4- lấp cát đều xung quanh thân bồn

5- lắp đặt đường ống trên mặt

6- lắp đặt đường điện, nhà điều hành, máy thổi khí.