Tư vấn, giám sát, thiết kế các công trình xử lý nước thải

Quy trình thực hiện

1. khảo sát thực tế, đo lường, tính toán công nghệ

2. tư vấn chi tiết, lập dự toán, báo giá chi tiết

3.thiết kế tổng thể, chi tiết

4. Giám sát, quản lý thi công xây dựng, lắp đặt

Incoming search terms:

  • sat nuoc thai