Vận hành, bảo trì, chuyển giao công nghệ

Sau khi hoàn tất một công trình công ty chúng tôi đưa ra các dịch vụ sau đây:

1. Vận hành thử hệ thống

thời gian chạy thử: 1-2 tháng

2. Hoàn thiện hồ sơ: 1 tháng

3. Chuyển giao công nghệ: 3-5 ngày

4. bảo trì hệ thống: 12 tháng

5. Nâng cấp chất lượng, mở rộng quy mô hệ thống: theo nhu cầu